Par mums

Apvienojot spēcīgā komandā vairāku profesionālu, pieredzes bagātu inženieru zināšanas, enerģiju un radošo potenciālu, esam radījuši unikālus produktus. Mūsu inženieriem ir daudzgadīga pieredze dažādu ķīmiskās rūpniecības iekārtu, gāzu un agresīvu šķidrumu attīrīšanas iekārtu konstruēšanā un izgatavošanā. Ir vērā ņemama pieredze apstrādājošās rūpniecības iekārtu projektēšanā un izgatavošanā.
Mūsu komandas moto ir “vienkāršība un funkcionalitāte”. Tas ir, visām mūsu radītām iekārtām jāspēj pilnībā realizēt tehnoloģiskos procesus. Tai pat laikā iekārtām jābūt drošām, vienkāršām apkalpošanā, lētām ekspluatācijā.
Mūsu komandas radītie produkti, tai skaitā destilācijas aparāts DROPPER, pilnībā atbilst šiem principiem. Tas ir viens no daudzajiem faktoriem, ar ko šis aparāts atšķiras no citiem, līdzīgiem aparātiem. Aparāta izstrādē apkopota progresīvākā Amerikas un Skandināvijas valstu pieredze. Tā konstrukcija radīta uz nopietnas teorētiskās un praktiskās bāzes.
Lai paplašinātu un izzinātu mūsu destilācijas iekārtu iespējas, pastāvīgi tiek uzturēti kontakti ar iekārtu lietotājiem, tiek uzklausītas to vēlmes un vajadzības. Esam atvērti visiem ierosinājumiem no Jūsu puses. Mēs strādājam mūsu klientu interesēs!

Dropper pilesDropper pilesDropper piles